TEACHER
STUDENT
SUBJECT
PROJECT
WEBBOARD

  ชื่อผู้ใช้:
 
  รหัสผ่าน:
 
 
  สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน

 
 • มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
 • อ.แสนศักดิ์ หัสคำ
 • ระบบจองรายวิชา VRU
 • ระบบสารสนเทศผู้ปกครอง
 • ระบบประเมินผลการเรียนการสอน
 • ระบบการจัดการชั้นเรียน
 • ระบบส่งเอกสาร มคอ.3 - มคอ. 7
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน VRU

 •  
   
    "Our greatest glory is not in never failing but in rising every time we fall."  (ความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มิใช่การที่ไม่เคยพ่ายแพ้ แต่คือการลุกขึ้นยืนหยัดในทุกครั้งที่เราล้ม)อย่าท้อเมื่อพลาดพลั้ง ทำความหวังขึ้นมาไหม่ นมนานซักเพียงไรก็อย่าท้อถอย  หกล้มไปก็แค่ชั่วคราวImagination is more important than knowledge."จินตนาการสำคัญกว่าความรู้"...แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ถ้อยคำเลวร้ายเพียงไม่กี่คำอาจทำลายความรู้สึกดีดี แม้มีคำพูดที่แสนจะวิเศษ ก็ไม่อาจลบเลือนจากความทรงจำ"Praise the bridge that carried you over." จงขอบคุณสะพานที่ให้คุณเดินข้ามมาby - - George Colman - - HOMESITE MAP
   


  กำหนดการเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษา 2/2557
  วันที่ 17 ส.ค. 57

  กำหนดการเรียนสำหรับนักศึกษารหัส 54 ภาคปกติ ภาคการศึกษา 3/2557
  วันที่ 15 มี.ค. 55
   

  กำหนดการเรียน ภาคกศ.ปช. ภาคเรียนที่ 2/2557
  วันที่ 31 ม.ค. 55

  ตารางบันทึกค่าใช้จ่าย ประจำปี 2558
  วันที่ 31 ม.ค. 55
   

  กิจกรรม "ไอบีเอ็ม สมาร์ท คลาวด์ แชลเลนจ์" โดยบริษัท IBM
  วันที่ 22 ม.ค. 55

  ขอเชิญร่วมทำบุญหลักสูตร CS & IT วันอาทิตย์ 22 มกราคม 2555
  วันที่ 18 ม.ค. 55
   
  อ่านต่อทั้งหมด

  เปิดกว้างและอิสระให้สมาชิกได้พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  ห้อง/รายละเอียด กระดาน ความเห็น ปรับปรุงล่าสุด

  ห้องทั่วไป
  ห้องนี้อิสระ เปิดกว้าง ให้นักศึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องทั่วไปค่ะ

  21 416 15 ส.ค. 55 21:33

  ห้องการเรียน การสอน
  มีคำถาม ข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เวลาเรียน ห้องเรียน คะแนน หรือเกรดของการเรียนในรายวิชา หรือ สอบถามการเรียนการสอน เกี่ยวกับรายวิชา เชิญใช้บริการได้ที่ห้องนี้ค่ะ

  11 195 29 ก.ค. 55 19:39

  ห้องเขียนโปรแกรม
  สอบถามเรื่องการเขียนโปรแกรม การทำโปรเจ็ค กระบวนการคิด วิเคราะห์ หรือแนวทางการแก้ไขปัญหา
  Programming: Algorithm, SQL, PHP, JAVA, .NET
  SA: Database, E-R Diagram, Dataflow Diagram, Use Case Diagram, Class Diagram
  Network:

  7 111 11 ส.ค. 56 14:23

  ห้องแนะนำ - ติชม
  แนะนำ ติชม แจ้งข้อผิดพลาด หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน โดยไม่ต้องเกรงใจอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดค่ะ

  7 134 10 พ.ย. 57 09:44
   
     
  Home| Teacher | Student | Subject | Article | Project | Webboard | About Us | Site Map | Contact Us

  Best View With Internet Explorer 6.0+, Resolution 1024x768 pixels, Medium Font Size. Copyright 2008-2009 © Arunee Khamphaenchai, All rights reserved.